KIDS ALOUD

Etkinliklerimiz

Dramatik etkinlikler taklidi oyun, hareket çalışmaları, pandomima, dramatizasyon faaliyetlerini içerir.

Dramatik etkinlikler çocukların kendini ifade etme, duygularını aktarabilme, empati kurma, problem çözme, kendini yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir.

Faq Images
  • Shape Images
  • Shape Images
  • Shape Images