Event

Kids Aloud Özgün Eğitim Programımızın;


• Çocuk temellidir.

• Doğa ve çocuğu birbirine bağlar.

• İngilizce dersini bir branş dersi olarak değil, çocuğun hayatının bir parçasıdır olarak görür.

• Bilim temellidir.

• Yaratıcı çocuklar yetiştirir.

• Büyük grup etkinlikleri ile sosyal ortamlar sağlayarak sosyal becerilerin gelişimini destekler.

• Aileyi eğitimin bir parçası olarak görür.

• Bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları esas alır.

• Özenle planlanmış bir sistem ile çocukların öz güvenlerini destekler.

• Kendine güvenen, yaratıcı ve meraklı bireyler yetiştirmeyi hedefler.

• Bireyselliği teşvik eder.

• Her çocuğun kendi ilgi alanlarını takip etmesine fırsat sağlar.

• Öğretmenleri rehber konumunda görür.

• Meraklı zihinler ve bağımsız düşünürler yaratmayı hedefler.

• Saygı modeli ile çocukta topluluğa ve evrene karşı saygı geliştirilir.

• Çocuğun bedenini, zihnini ve ruhunu bir bütün olarak ilköğretim sınıflarına ve hayata hazırlar.


Çağın gerisinde kalmayan, sarmal, ortaklık bilinci yaratan, çocukların “geride bırakılması” ya da “ileri itilmesini” engelleyen bir program olan Kids Aloud Program’ ı çocuğun en başarılı öğrenme becerisine odaklanır.


Detaylı Bilgi Almak İçin