KIDS ALOUD

Etkinliklerimiz

Boya çalışmaları, kağıt çalışmaları, kolaj çalışmaları, yoğurma maddeleri ile çalışmaları kapsayan ifade edici dil gelişimine, doğa ile bütünleşmeye, kendini yaratıcı yollarla ifade etme becerilerine katkı sağlayan etkinliklerden oluşur.

Faq Images
  • Shape Images
  • Shape Images
  • Shape Images