Event

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu, özünde bireylerin dil öğrenim süreçlerini takip edip kendilerini değerlendirebilecekleri kişisel bir dokümandır. Avrupa Konseyi onayında seçilmiş kurumlar adına kayıtlıdır. Kurumlarımızca kullanılan Avrupa Dil Portfolyosu Amerikanca Kültür adına 2012.R0006 numarası ile Avrupa Konseyi veri tabanında kayıtlıdır.

Amerikanca Kültür, Türkiye’de kendi alanında kendi adına Avrupa Konseyi tarafından onaylanmış portfolyoya sahip olan tek kuruluştur. Amerikanca Kültür, 2004 yılından beri Avrupa Dil Portfolyosu’nun mantığını kurslarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında oturtmuş ve yabancı dil eğitimlerine entegre edebilmiş bir kurumdur. Öğretmenler, çocuklarımıza Avrupa Dil Portfolyosu’nu değerlendirme aşamasında ve sonrasında rehberlik etmektedirler.

Detaylı Bilgi Almak İçin